Обробка та збереження персональних даних

З року в рік ми намагаємося дотримуватися основного правила співпраці - ніяких некомпетентних посередників. І саме тому нам довіряють пошук офісних приміщень більшість українських і зарубіжних компаній. Наш портал створений таким чином, щоб кожному власнику компанії або відповідальній особі фірми, було зручно і комфортно відшукати бажані варіанти нерухомості в Києві в потрібному йому районі. . Задавши детальні параметри пошуку, абсолютно будь-який відвідувач нашого порталу зможе ефективно почати пошук за такими запитами, як, оренда офісу в центрі міста або продаж під офіс приміщення у віддалених від центру районах. Чіткі формулювання, розподіл по районах, класам і видам нерухомості. Можливість не тільки обрати відповідний район та адресу для оренди або з продажу офісу в Києві, а й ідеальний спосіб - вказати загальну площу приміщення, яке планується  до придбання або оренди. Бізнес центри, приватні офіси, нежитловий фонд, досить поставити відмітки в потрібних місцях, і Ви отримаєте вичерпну, цікаву для Вас інформацію. Це звичайно допоможе Вам у найкоротші терміни ознайомитися з актуальними пропозиціями, що представляють такі сегменти ринку нерухомості, як, продаж офісу в центрі і оренда офісу не в центральних районах, продаж офісів в спальних районах. Єдине, що потрібно для того, щоб успішно орендувати або купити офісне приміщення за допомогою нашого порталу, це чітко задати параметри пошуку. Сподіваємося, наш портал зможе Вам допомогти взяти в оренду офіс в Києві без посередників, а при необхідності, і знайти найвигідніші пропозиції з продажу київських офісів від власників.
Надаючи ТОВ «Офіси України» свої персональні дані, даю добровільну згоду на їх обробку, а також підтверджую свою обізнаність про те, що:

1. персональні дані підлягають включенню в базу персональних даних «Данні»;

2. власником бази персональних даних «Данні» є ТОВ «Офіси України";

3. база персональних даних «Данні» знаходиться за адресою: 01042, Україна, м Київ, вул. Іонна Павла II, оф. 200;

4. метою обробки персональних даних є забезпечення надання юридичних послуг та виконання юридичних дій;

5. обробка персональних даних здійснюється за допомогою інформаційної (автоматизованої) системи в формі картотек;

6. під обробкою персональних даних відповідно до ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» мається на увазі здійснюване в інформаційній автоматизованій системі та/або в картотеках персональних даних дію або сукупність дій, таких як збір, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, відновлення, використання, поширення (в тому числі передача) , знеособлення, знищення персональних даних;

7. використання персональних даних співробітниками «Офіси України» здійснюватися за умови прийняття ними на себе зобов'язання про нерозголошення в будь-який спосіб персональних даних, які їм були довірені або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків;

8. надання «Офіси України» згоди на обробку персональних даних свідчить про моє добровільне волевиявлення на передачу персональних даних третім особам і не вимагає повідомлення мене про це:

- при отриманні «Офіси України» письмового запиту компетентного органу державної влади, відповідь на який вимагає розкриття персональних даних;

- для забезпечення можливості захисту прав і / або законних інтересів «Офіси України» і / або третіх осіб (зокрема, в разі невиконання або неналежного виконання мною своїх зобов'язань в рамках договірних відносин з «Офіси України»);

- з метою виконання «Офіси України» своїх зобов'язань переді мною;

- у разі передачі прав і обов'язків «Офіси України» до його правонаступника;

- в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та/або прав людини;

- для усунення технічних неполадок в інформаційній (автоматизованій) системі та/або інших проблем з безпекою даних;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України;

9. надання третім особам доступу до персональних даних, за винятком випадків, зазначених у пункті 8 цієї Згоди і/або визначених законом, можливе лише за наявності мого додаткової згоди;

10. персональні дані зберігаються протягом терміну дії договірних відносин з «Офіси України» і 3 (трьох) років з моменту припинення їх дії;

11. Персональні дані підлягають знищенню «Офіси України» в разі:

- закінчення терміну зберігання даних, визначеного в пункті 10 Згоди;

- розірвання договірних відносин з «Офіси України»;

- набрання законної сили рішенням суду про вилучення персональних даних з бази персональних даних «Данні».

12. відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» мені належать такі права:

- знати про місцезнаходження бази персональних даних, що містить мої персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) власника моїх персональних даних;

- отримувати інформацію про умови надання доступу до моїх персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;

- на доступ до своїх персональних даних;

- отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються мої персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також ознайомлюватися зі змістом що зберігаються персональних даних;

- пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

- пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних власником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

- на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять мою честь, гідність та ділову репутацію;

- звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;

- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

- вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;

- відкликати згоду на обробку персональних даних;

- знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

- на захист від автоматизованого рішення, яке має для мене правові наслідки;

13. будь-які мої вимоги, пов'язані з встановленням додаткових обмежень щодо обробки персональних даних та/або забороною їх обробки та/або знищенням персональних даних можуть привести до неможливості виконання «Офіси України» своїх зобов'язань за Договором. При цьому «Офіси України» не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань;

14. зобов'язуюсь взяти на себе відповідальність за можливі негативні наслідки своїх дій, спрямованих на надання «Офіси України» недостовірних та/або неточних та/або неповних та/або неактуальних персональних даних та/або персональних даних третіх осіб.